Καλωσορίσατε

 Καλωσορίσατε στo σύστημα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 Στην παρούσα ειδική ιστοσελίδα θα αναρτώνται Προσκλήσεις/Προκηρύξεις οι οποίες θα υλοποιούνται με το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) όπως αυτό ορίζεται στο «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης», (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011). Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους Παρόχους. Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον Πάροχο.

Ενεργές Προσκλήσεις

Υπουργείο Τουρισμού - Προγράμματα Κατάρτισης στον Τουρισμό

Υποβολή αίτησης συμμετοχής ΚΔΒΜ / Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕI - Δράση 16921 - Έργο SUB1 Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157704)ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΥΠΥΤ»ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»Δ.ΥΠ.Α - Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης

Υποβολή αίτησης συμμετοχής & Επικαιροποίηση στοιχείων ΚΔΒΜ / Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕI - Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων για 50.000 ανέργους

Υποβολή φόρμας συμμετοχής ωφελουμένων - Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων για 50.000 ανέργους

Υποβολή φόρμας συμμετοχής ωφελουμένων - Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Επιλογή προγραμμάτων από ωφελούμενους - Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Υποβολή αίτησης συμμετοχής & Επικαιροποίηση στοιχείων ΚΔΒΜ / Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕI - Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Υποβολή αίτησης συμμετοχής & Επικαιροποίηση στοιχείων Παρόχων Πιστοποίησης - Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ωφελούμενου (πρόσκληση 25-45)

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ωφελούμενου (πρόσκληση Ανέργων - B' Κύκλος)

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ωφελούμενου (πρόσκληση Εργαζομένων)

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ωφελούμενου (πρόσκληση Ανέργων - Α' Κύκλος)

Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από τους Άνεργους Ωφελούμενους - Β΄ Κύκλος


Παλαιότερες Προσκλήσεις

Δείτε εδώ τις παλαιότερες προσκλήσειςΤελευταίες Ανακοινώσεις


Μπορείτε να δείτε όλες τις ανακοινώσεις μέσω της επιλογής "Προσκλήσεις", επιλέγοντας την επιθυμητή πρόσκληση.

Για τη λήψη της σχετικής Πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού δελτίου τύπου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες συντήρησης των υποδομών του ΠΣ VOUCHER αναβάλλονται.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εν δυνάμει ωφελουμένων για την πρόσκληση "Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων για 25.000 ανέργους" συνεχίζεται κανονικά.Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των υποδομών του ΠΣ VOUCHER, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εν δυνάμει ωφελουμένων για την πρόσκληση "Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων για 25.000 ανέργους" θα ανασταλεί τη Δευτέρα 17/06/2024 και ώρες 10:00 - 16:00.Για τη λήψη του σχετικού Δελτίου Τύπου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητή, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητή, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING