Συμμετέχοντες Πάροχοι Κατάρτισης για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επιλέξτε την ομάδα ωφελούμενων για την οποία θέλετε να δείτε τους Παρόχους Κατάρτισης.

ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές

ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι) ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων

ΤΕ Μαιευτικής ΤΕ Μαιευτικής

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING