Αποτελέσματα για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επιλέξτε την ομάδα ωφελούμενων για την οποία θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα.

ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές

ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι) ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων

ΤΕ Μαιευτικής ΤΕ Μαιευτικής

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING