Συμμετέχοντα Κέντρα Επαγγελματικής Kατάρτισης (ΚΕΚ) για την πρόσκληση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β1: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - 2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Επιλέξτε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να δείτε τα συμμετέχοντα Κέντρα Επαγγελματικής Kατάρτισης (ΚΕΚ).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ATTICABROADCASTING ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ATTICABROADCASTING

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΡΙΣΕΩΝ - ATTICABROADCASTING ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΡΙΣΕΩΝ - ATTICABROADCASTING

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ - ATTICABROADCASTING ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ - ATTICABROADCASTING

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ATTICABROADCASTING ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ATTICABROADCASTING

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) - ATTICABROADCASTING ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) - ATTICABROADCASTING

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ATTICABROADCASTING ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ATTICABROADCASTING

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ATTICABROADCASTING ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ATTICABROADCASTING

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ATTICABROADCASTING ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ATTICABROADCASTING

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ATTICABROADCASTING ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ATTICABROADCASTING

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ATTICABROADCASTING ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ATTICABROADCASTING

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ATTICABROADCASTING ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ATTICABROADCASTING

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ - ATTICABROADCASTING ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ - ATTICABROADCASTING

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ATTICABROADCASTING ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ATTICABROADCASTING

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ATTICABROADCASTING ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ATTICABROADCASTING

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - ATTICABROADCASTING ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - ATTICABROADCASTING

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ATTICABROADCASTING ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ATTICABROADCASTING

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ WEB & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES) - ATTICABROADCASTING ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ WEB & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES) - ATTICABROADCASTING

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ (ΜΟΝΤΑΖ) - ATTICABROADCASTING ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ (ΜΟΝΤΑΖ) - ATTICABROADCASTING

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ - ATTICABROADCASTING ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ - ATTICABROADCASTING

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING