Συμμετέχοντα Κέντρα Επαγγελματικής Kατάρτισης (ΚΕΚ) για την πρόσκληση
Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με έξι (6) μήνες ανεργίας.

Επιλέξτε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να δείτε τα συμμετέχοντα Κέντρα Επαγγελματικής Kατάρτισης (ΚΕΚ).

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΡΚ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΡΚ

 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING