ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Θεσσαλίας MINE-39892-1099-20141222-113637 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Πελοποννήσου MINE-39892-3628-20141222-144614 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-3917-20141222-152141 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-4291-20141222-161622 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Κρήτης MINE-39892-8607-20141223-170052 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-10390-20141224-192734 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ηπείρου MINE-39892-23581-20150109-100952 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-27022-20150112-095429 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 15 105.00
Θεσσαλίας MINE-39892-3350-20141222-144339 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-9617-20141224-110028 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Πελοποννήσου MINE-39892-10140-20141224-143525 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Κρήτης MINE-39892-13325-20151229-132626 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-25721-20150110-122704 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ηπείρου MINE-39892-30127-20150112-204627 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-30066-20150112-203048 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 30 118.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-1512-20141222-115742 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Θεσσαλίας MINE-39892-10180-20141224-151212 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-15247-20141230-160356 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Πελοποννήσου MINE-39892-26576-20150111-201603 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ηπείρου MINE-39892-32838-20150113-154449 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Κρήτης MINE-39892-35263-20150114-111819 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-32866-20150113-154843 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 30 114.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-26317-20150111-132317 Επιλεχθείς 35.00 11 30.00 30 106.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-30727-20150113-101724 Επιλεχθείς 33.00 21 30.00 15 99.00
Θεσσαλίας MINE-39892-24463-20150109-140104 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ηπείρου MINE-39892-32910-20150113-155816 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Κρήτης MINE-39892-37385-20150114-152550 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Πελοποννήσου MINE-39892-38252-20150114-180442 Επιλεχθείς 39.00 21 30.00 30 120.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-35796-20150114-122808 Επιλεχθείς 35.00 21 30.00 30 116.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-27653-20150112-120634 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 30 110.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING