Ομάδες ωφελουμένων για την πρόσκληση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ομάδες ωφελουμένων, για να δείτε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ομάδας.

ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28/07/2014 11:59 μ.μ.

ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι) ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28/07/2014 11:59 μ.μ.

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28/07/2014 11:59 μ.μ.

ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28/07/2014 11:59 μ.μ.

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28/07/2014 11:59 μ.μ.

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28/07/2014 11:59 μ.μ.

ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28/07/2014 11:59 μ.μ.

ΤΕ Μαιευτικής ΤΕ Μαιευτικής

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28/07/2014 11:59 μ.μ.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING