Ενέργεια Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση», του Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)» και κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020»

Μητρώο Ωφελουμένων

  1. Η αναζήτηση γίνεται με βάση τον ΚΑΥΑΣ.

  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ
Θεσσαλίας ELARISSA-18674-1001-20171101-173425
Θεσσαλίας ELARISSA-18674-1002-20171101-111034
Θεσσαλίας ELARISSA-18674-1003-20171101-191213
Θεσσαλίας ELARISSA-18674-1004-20171101-192027
Θεσσαλίας ELARISSA-18674-1005-20171101-147565
Θεσσαλίας ELARISSA-18674-1006-20171101-145227
Θεσσαλίας ELARISSA-18674-1007-20171101-189662
Θεσσαλίας ELARISSA-18674-1008-20171101-158466
Θεσσαλίας ELARISSA-18674-1009-20171101-195637
Θεσσαλίας ELARISSA-18674-1010-20171101-140961
Σύνολο αποτελεσμάτων: 979
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING