ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-15401-20140908-161153 08-09-2014 16:11:53 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 111
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-1788-20140829-145056 29-08-2014 14:50:56 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 112
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-11803-20140904-135652 04-09-2014 13:56:52 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 113
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-4126-20140830-185130 30-08-2014 18:51:30 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 114
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-2681-20140829-174103 29-08-2014 17:41:03 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 115
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-7714-20140902-113236 02-09-2014 11:32:36 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 116
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-76-20140829-120450 29-08-2014 12:04:50 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 117
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-2893-20140829-183017 29-08-2014 18:30:17 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 118
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-5586-20140901-122459 01-09-2014 12:24:59 Επιλεχθείς 20.00 11.97 15 46.97 119
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-11700-20140904-132828 04-09-2014 13:28:28 Επιλεχθείς 17.50 14.40 15 46.90 120
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3120
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING